Kancelaria Notarialna Van Lenning

Notariusz to osoba zaufania publicznego. Zadaniem notariusza jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron, dla których wykonywane czynności notarialne mogą powodować skutki prawne.Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób przebywających na obczyźnie, które z usług notarialnych chcą lub muszą skorzystać. Rozmowa z notariuszem w języku polskim daje poczucie bezpieczeństwa i jest nieodzowna przy podejmowaniu decyzji życiowych.Taką możliwość oferuje Państwu Kancelaria Notarialna Van Lenning, pani notariusz Sylvii Monique van Lenning.Kancelaria Notarialna Van Lenning oferuje Państwu wszystkie czynności notarialne określone prawem holenderskim.  Kancelaria Notarialna Van Lenning sporządza akty notarialne w dziedzinie nieruchomości, prawa rodzinnego i prawa gospodarczego. Obowiązek konsultacji z notariuszem w Holandii dotyczy następujących przypadków:

  1. umowy przenoszącej własność nieruchomości (np. kupno mieszkania, domu);
  2. ustanowienia hipoteki;
  3. umowy o podział majątku wspólnego w przypadku rozwodu;
  4. umowy partnerskiej, umowy majątkowej, małżeńskiej i testamentu;
  5. tworzenia i restrukturyzacji spółek handlowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka  akcyjna), fundacji i stowarzyszeń, a także umów przenoszących własność akcji spółek.

Kancelaria Notarialna Van Lenning położona jest w Amstelveen, blisko autostrady. Przed kancelarią znajduje się bezpłatny parking samochodowy.

Adres kancelarii:Van Lenning Notariaat

Budynek Oranjestaete
Oranjebaan 13
1183 NN Amstelveen
+ 31 (0)20 – 496.76.76