• WET LESBISCH OUDERSCHAP IS IN WERKING GETREDEN

  Geplaatst op 8 april 2014 door Sylvia in Algemeen.
   

  WET LESBISCH OUDERSCHAP IS IN WERKING GETREDEN

  Per 1 april geldt de wet die het lesbisch ouderschap regelt. Voortaan kan de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder van het kind juridisch ouder worden, zonder dat een adoptieprocedure is vereist.

  Met deze wet is beoogd om de positie van kinderen die worden geboren binnen een lesbische relatie in juridisch opzicht zo veel mogelijk gelijk te stellen aan die van kinderen geboren binnen een heteroseksuele relatie.

  De echtgenote of partner van de biologische moeder, ook wel ‘’meemoeder’’ genoemd kan onder de nieuwe wet:

  1. van rechtswege ouder worden

  2. het kind erkennen, of

  3. haar moederschap gerechtelijk laten vaststellen

  De meemoeder wordt van rechtswege ouder als zij op het moment van de geboorte van het kind met de biologische moeder is getrouwd of is geregistreerd als partner én er sprake is van een anonieme donor.

  Belangrijk om te weten is dat om het moederschap tot stand te brengen, de meemoeder bij de aangifte van de geboorte aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een zogenaamde verklaring van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting moet laten zien. Uit deze verklaring blijkt dat er gebruik is gemaakt van een aanvankelijk anonieme donor. Van een aanvankelijk anonieme donor is sprake als de bevruchting kunstmatig heeft plaatsgevonden én de persoonsgegevens van de donor via de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot het 16e levensjaar van het kind anoniem blijven.

  Indien de meemoeder op het moment van de geboorte van het kind niet met de biologische moeder is getrouwd of is geregistreerd als partner of er geen sprake is van een aanvankelijk anonieme donor, dan kan de meemoeder het kind erkennen en wordt zij daarmee juridisch ouder.

  Tot slot kan zowel de biologische moeder als het kind gerechtelijke vaststelling van het ouderschap van de meemoeder aanvragen.

  Het is belangrijk om te weten dat ook onder deze nieuwe wet, het kind niet meer dan 2 juridische ouders kan hebben.

  Indien u meer informatie over het ingevoerde wetsvoorstel wenst of het wetsvoorstel heeft voor u consequenties en u heeft daar vragen over, dan kunt u contact opnemen met notaris mevrouw mr. S.M. van Lenning.

  Voor het aanpassen van uw (levens)testament, het vastleggen van bewind of voogdij of vragen over de erfbelasting kunt u bij Van Lenning Notariaat terecht. Indien u een vrijblijvende bespreking wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met mevrouw Sandra Kathmann of mevrouw mr. Annemarie Stam van de afdeling Familie- en Erfrecht op 020-4967676.