• WAS UW TANTE TOCH NIET ZO RIJK ALS DAT U DACHT?

    Geplaatst op 10 juni 2014 door Sylvia in Algemeen.
     

    Het komt wellicht vaker voor dan u denkt; een nalatenschap kent meer schulden dan bezittingen. Ook komt het voor dat een nalatenschap positief lijkt, maar een onverwachte (hoge) schuld naar voren komt. Was uw tante dan toch niet zo rijk als u dacht? Als u een start maakt met de afwikkeling van de nalatenschap en zich gedraagt als erfgenaam, dan zegt de wet dat u de nalatenschap zuiver aanvaart, met alle gevolgen van dien. U kunt dan onder andere financieel verantwoordelijk worden gehouden voor het voldoen van de schulden. Als het nalatenschapsaldo negatief blijkt, dient u uit uw privé vermogen de schulden te voldoen.

    In politiek Den Haag zijn zij zich bewust van dit probleem. Onlangs is daarom het concept-Wetsvoorstel “bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden” op de website van de overheid gepubliceerd. Het wetsvoorstel is gepubliceerd naar aanleiding van het rapport ”Erven zonder financiële zorgen” van de Radboud Universiteit Nijmegen en Netwerk Notarissen. In het rapport wordt aandacht gevraagd voor erfgenamen die in financiële problemen komen door het zuiver aanvaarden van een nalatenschap. De regeling die de wetgever voor ogen heeft komt erop neer dat de kantonrechter onder omstandigheden een erfgenaam die al zuiver heeft aanvaard, alsnog kan ontheffen van zijn verplichting om een schuld van de nalatenschap te voldoen uit zijn privé vermogen.

    Na het overlijden van een dierbare is het belangrijk dat u tijdig de notaris raadpleegt. Notaris mevrouw Sylvia M. van Lenning zal u informeren over uw rechten en plichten en u kunt natuurlijk met uw vragen bij haar terecht. Indien u de nalatenschap ondertussen al heeft aanvaard, kan de notaris van Lenning u informeren over de mogelijkheid een beroep te doen op de nieuwe regeling als zich onverwachte schulden aandienen. In sommige gevallen zult u een verklaring van erfrecht nodig hebben; wij kunnen deze voor u opstellen.